همکاری با الماس کویر کرمان

همکاری با الماس کویر کرمان
73 1401/9/22

دوستان عزیز، سرزمین فرش افتخار همکاری با الماس کویر کرمان را نیز دارد. کلیه محصولات قالی الماس کویر از مرغوب ترین الیاف و از مطرح ترین کمپانی های دنیا از جمله ویالون و بایر تهیه می شود.